هدایای تبلیغاتی تقویم رومیزی

هدایای تبلیغاتی تقویم رومیزی ، بخشی از انواع هدایای تبلیغاتی پرکاربرد میباشد. تقویمهای رومیزی به دلیل ویژگی نمایش سالنامه در صفحات کم و مشخص، یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی میباشد.

هدایای تبلیغاتی سررسید

هدایای تبلیغاتی سررسید ، هدیه ای کاربردی در زمینه هدایای تبلیغاتی میباشد. هر انسانی نیاز به وسیله ای جهت برنامه ریزی و بررسی تاریخ سالنامه دارد.

هدایای تبلیغاتی ست قاشق چنگال و چاقو

هدایای تبلیغاتی ست قاشق چنگال و چاقو ، همانطور که از نامش پیدا است، شامل وسایلی مانند قاشق، چنگال و چاقو میباشد.

هدایای تبلیغاتی کتب نفیس

هدایای تبلیغاتی کتب نفیس ، بخشی از انواع هدایای تبلیغاتی میباشد که شامل کتابهای ارزشمند شامل قرآن، کتب روایی و دیوان اشعار میباشد.

 هدایای تبلیغاتی پیش بند

هدایای تبلیغاتی پیش بند ، پوششی است که جهت تبلیغات به عنوان یکی از هدایای تبلیغاتی به افراد مختلفی تقدیم میشود.